Một dạng toán khó trong phần nâng cao toán 6 đó chính là : "Tìm chữ số tận cùng của một số lũy thừa, dãy số lũy thừa". Dạng toán này nếu như không lắm bắt được quy luật cách giải thì nó cũng là phần khó với các lớp trên. Hai tài liệu dưới đây chia sẻ phần nào cách giải, biến tướng của dạng này giúp các bạn giải quyết khó khăn khi gặp các dạng toán này.
Tài liệu gồm 2 tập :
  1. Tìm chữ số tận cùng cảu một số lũy thừa, dãy số lũy thừa
  2. tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa

Chuyên đề toán 6 - Tìm chữ số tận cùng của một số lũy thừa
Tải tài liệu tại : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing

Chúc các bạn ôn thi tốt, dạy tốt, học tốt !

View more latest threads same category: